SOCIS


Segons l’Article 4 dels ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ ATENEU PER LA DIGNITAT, aprovats el 13 de febrer de 2009 i registrats amb el núm. d’inscripció 38539 a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya:

"Poden formar part de l'associació totes les persones físiques i jurídiques que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les seves finalitats. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta directiva, avalada per dos membres d’aquesta, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata."

A la pràctica, tots els que desitgeu participar en el nostre projecte, en qualsevol de les seves expressions o treballs només cal que ompliu la BUTLLETA annexada (no oblideu la domiciliació bancària), la signeu i l'envieu a:

> BUTLLETA INSCRIPCIÓ
> Enviar a: Apartat de Correus 236, 08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS

i sereu avisats de totes les activitats que anem fent per a la vostra participació o simplement assistència.

La quota establerta per l’any 2010 és de 20€ al semestre i dóna dret a assistir a
DEBATS, SEMINARIS, SORTIDES CULTURALS, JORNADES DE TREBALL…



ATENEU PER LA DIGNITAT · Apartat de correus núm. 236, L’Ametlla del Vallès (BCN) 08480 · info@ateneuperladignitat.org